κοσμικός (kosmikos)

da κόσμος (nel suo senso secondario)
TDNT - 3: 897,459
Numero Strong: G2886
aggettivo

1) di o appartenente al mondo
   1a) si riferisce all'universo
   1b) terreno
   1c) mondano, cioè avere il carattere di questa età corrotta

κοσμικὰς: acc. pl. femm.
κοσμικόν: acc. sing. neut.

mondo: 1
terra: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω