κουστωδία (koustôdia)

di origine latina
Numero Strong: G2892
sostantivo femminile

1) guardia: usato per i soldati romani che sorvegliarono il sepolcro di Cristo
Una guardia romana era composta da quattro a sedici soldati. In combattimento, si disponevano a forma di quadrato e poteva resistere ad una forza molto più grande.

κουστωδίαν: acc. sing.
κουστωδίας: gen. sing.

di guardare: 1
guardare: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω