κράτιστος (kratistos)

superlativo di una parola derivata da κράτος
Numero Strong: G2903
aggettivo

1) il più possente, il più forte, il più nobile, il più illustre, il migliore, il più eccellente
   1a) usato rivolgendosi a uomini di prominente grado o ufficio

κράτιστε: voc. sing. masc. superl.
κρατίστῳ: dat. sing. masc. superl.

eccellere: 3
illustre: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω