κράζω (krazô)

una parola primaria
TDNT - 3: 898,465
Numero Strong: G2896
verbo

1) gracchiare
   1a) del grido di un corvo
   1b) quindi, gridare, gridare ad alta voce, vociferare
   1c) gridare o pregare per vendetta
2) gridare
   2a) gridare ad alta voce, parlare con una voce forte

ἐκέκραξα: 1sing. att. aor. ind.
ἔκραζεν: 3sing. att. impf. ind.
ἔκραζον: 3pl. att. impf. ind.
ἔκραξαν: 3pl. att. aor. ind.
ἔκραξεν: 3sing. att. aor. ind.
κέκραγεν: 3sing. att. pf. ind.
κράζει: 3sing. att. pres. ind.
κράζειν: att. pres. inf.
κράζομεν: 1pl. att. pres. ind.
κρᾶζον: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
κράζοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
κράζοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
κραζόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
κράζουσιν: 3pl. att. pres. ind.
κράζων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
κράξαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
κράξας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
κράξουσιν: 3pl. att. fut. ind.

(+φωνή) gettare gridare: 1
(+λέγω) dire: 1
(+λέγω) esclamare: 4
(+λέγω) gridare: 8
a altezza voce: 2
esclamare: 3
gridare: 31
gridare in coro: 1
mettere a gridare: 3
urlare: 1
Totale: 55

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω