κρεμάννυμι (kremannumi)

una forma prolungata di un verbo primario
TDNT - 3: 915,468
Numero Strong: G2910
verbo

1) appendere, sospendere, pendere
2) essere sospeso
   2a) appendere, mettere in croce
   2b) dipendere, per esempio la legge ed i profeti sono riassunti o dipendono da due soli precetti

κρεμάμενον: med. pres. ptc. acc. sing. neut.
κρεμάμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
κρεμάσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
κρεμασθέντων: pass. aor. ptc. gen. pl. masc.
κρεμασθῇ: 3sing. pass. aor. cong.
κρέμαται: 3sing. pass. pres. ind.

appendere: 5
dipendere: 1
pendere: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω