κριτής (kritês)

da κρίνω
TDNT - 3: 942,469
Numero Strong: G2923
sostantivo maschile

1) uno che giudica, o arroga a sé stesso il giudizio su qualcosa
   1a) un arbitro
   1b) di un procuratore romano che amministra la giustizia
   1c) di Dio che giudica gli uomini
   1d) dei capi o governatori degli israeliti

κριταὶ: nom. pl.
κριτὰς: acc. pl.
κριτῇ: dat. sing.
κριτήν, κριτὴν: acc. sing.
κριτής, κριτὴς: nom. sing.

(+γίνομαι) giudicare: 1
di giudicare: 1
giudicare: 15
non tradotto: 1
uno giudicare: 1
Totale: 19

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω