κυβερνήτης (kubernêtês)

dalla stessa parola di κυβέρνησις
Numero Strong: G2942
sostantivo maschile

1) pilota, timoniere, capitano (di una nave)

κυβερνήτῃ: dat. sing.
κυβερνήτης: nom. sing.

pilotare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω