κυκλόω (kukloô)

dalla stessa parola di κύκλῳ
Numero Strong: G2944
verbo

1) andare intorno, condurre intorno
2) circondare
   2a) di persone che stanno intorno
   2b) di assedianti

ἐκύκλωσαν: 3pl. att. aor. ind.
κυκλουμένην: pass. pres. ptc. acc. sing. femm.
κυκλωθέντα: pass. aor. ptc. nom. pl. neut.
κυκλωσάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.

circondare: 1
fare attorno: 1
girare attorno: 1
venire attorno: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω