λέπρα (lepra)

dalla stessa parola di λεπίς
TDNT - 4: 233,529
Numero Strong: G3014
sostantivo femminile

1) lebbra
2) una malattia contagiosa, molto offensiva, irritante, pericolosa, cutanea. È causata da un virus che generalmente pervade tutto il corpo; era diffusa in Egitto e all'Est.

λέπρα: nom. sing.
λέπρας: gen. sing.

di lebbra: 1
lebbra: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω