λαμπρός (lampros)

dalla stessa parola di λαμπάς
TDNT - 4: 16,497
Numero Strong: G2986
aggettivo

1) brillante
   1a) brillante
   1b) chiaro, trasparente
2) splendido, magnifico
   2a) delle cose splendide cioè di lusso o elegante in vestito o stile

λαμπρὰ: nom. pl. neut.
λαμπρᾷ: dat. sing. femm.
λαμπρὰν: acc. sing. femm.
λαμπρὸν: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
λαμπρὸς: nom. sing. masc.

(+) eleganza: 1
(+) lucere: 1
(+) sontuoso: 1
limpidezza: 1
risplendere: 2
splendere: 3
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω