λατρεύω (latreuô)

da latris (un operaio noleggiato)
TDNT - 4: 58,503
Numero Strong: G3000
verbo

1) servire a pagamento
2) servire, ministrare, o agli dèi o agli uomini, usato sia di schiavi e che di cittadini liberi
   2a) nel NT, rendere servizio religioso o omaggio, adorare
   2b) compiere servizi sacri, offrire doni, adorare Dio osservando i riti istituiti per la sua adorazione
      2b1) di sacerdoti, compiere l'ufficio

ἐλάτρευσαν: 3pl. att. aor. ind.
λατρεύειν: att. pres. inf.
λατρεῦον: att. pres. ptc. nom. sing. neut.
λατρεύοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
λατρεύοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
λατρεύοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
λατρεύουσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
λατρεύουσιν: 3pl. att. pres. ind.
λατρεύσεις: 2sing. att. fut. ind.
λατρεύσουσιν, λατρεύσουσίν: 3pl. att. fut. ind.
λατρεύω: 1sing. att. pres. ind.
λατρεύωμεν: 1pl. att. pres. cong.

a culto: 1
adorare: 1
celebrare uno culto: 1
offrire culto: 2
offrire uno culto: 1
rendere culto: 4
servire: 11
Totale: 21

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω