μίσθωμα (misthôma)

da μισθόομαι
Numero Strong: G3410
sostantivo neutro

1) il prezzo per cui qualcosa è noleggiato
   1a) del prezzo di una meretrice
2) quello che è noleggiato per un prezzo, come una casa, dimora, alloggio

μισθώματι: dat. sing.

uno casa prendere in affittare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω