μέλλω (mellô)

una forma fortificata di μέλει (tramite l'idea di aspettativa)
Numero Strong: G3195
verbo

1) stare per
   1a) essere quasi per fare o subire qualcosa
   1b) intendere, avere in mente, pensare a

ἔμελλεν: 3sing. att. impf. ind.
ἔμελλον: 3pl. att. impf. ind.
ἤμελλεν: 3sing. att. impf. ind.
ἤμελλον: 1sing. att. impf. ind.
μέλλει: 3sing. att. pres. ind.
μέλλειν: att. pres. inf.
μέλλεις: 2sing. att. pres. ind.
μέλλετε: 2pl. att. pres. ind.
μέλλῃ: 3sing. att. pres. cong.
μελλήσετε: 2pl. att. fut. ind.
μελλήσω: 1sing. att. fut. ind.
μέλλομεν: 1pl. att. pres. ind.
μέλλον: att. pres. ptc. acc. sing. neut.
μέλλοντα: att. pres. ptc. acc. pl. neut., att. pres. ptc. acc. sing. masc., att. pres. ptc. nom. pl. neut.
μέλλοντας: att. pres. ptc. acc. pl. masc.
μέλλοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
μέλλοντι: att. pres. ptc. dat. sing. masc., att. pres. ptc. dat. sing. neut.
μέλλοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc., att. pres. ptc. gen. sing. neut.
μελλόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc., att. pres. ptc. gen. pl. neut.
μέλλουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
μελλούσης: att. pres. ptc. gen. sing. femm.
μέλλουσιν: 3pl. att. pres. ind.
μέλλω: 1sing. att. pres. ind.
μέλλων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+αὐτός) vedere: 1
(+) avvenire: 1
(+) futuro: 2
(+εἰμί) fare: 1
(+κρίνω) giudicare: 1
(+ἐμφανίζω) manifestare: 1
(+ἐμέω) vomitare: 1
(+ἀποθνῄσκω) morire: 1
(+ἐσθίω) divorare: 1
(+οὗτος πορεύομαι) andare: 1
(+πορεύομαι) andare: 1
(+πράσσω) a fare: 1
avere: 5
avere da: 1
avvenire: 1
che dovere: 2
cosa futuro: 3
curare di: 1
dovere: 21
dovere avvenire: 1
dovere venire: 1
essere: 2
essere per: 1
futuro: 8
in futuro: 1
in seguire: 1
indugiare: 1
intentare di: 1
non tradotto: 9
potere: 1
stare per: 30
stesso per: 1
volere: 4
Totale: 109

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω