μένω (menô)

una radice
TDNT - 4: 574,581
Numero Strong: G3306
verbo

1) rimanere, restare
   1a) in referenza ad un posto
      1a1) soggiornare, rimanere
      1a2) non partire
         1a2a) continuare ad essere presente
         1a2b) essere tenuto continuamente
   1b) in referenza al tempo
      1b1) continuare ad essere, non perire, durare, sopportare
         1b1a) di persone, sopravvivere, vivere
   1c) in referenza ad uno stato o condizione
      1c1) rimanere come uno, non divenire un altro o diverso
2) aspettare, attendere qualcuno

ἐμείναμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἔμειναν: 3pl. att. aor. ind.
ἔμεινεν: 3sing. att. aor. ind.
ἔμενεν: 3sing. att. impf. ind.
ἔμενον: 3pl. att. impf. ind.
μεῖναι: att. aor. inf.
μείνατε: 2pl. att. aor. imptv.
μείνῃ: 3sing. att. aor. cong.
μείνητε: 2pl. att. aor. cong.
μεῖνον: 2sing. att. aor. imptv.
μείνωσιν: 3pl. att. aor. cong.
μεμενήκεισαν: 3pl. att. ppf. ind.
μένε: 2sing. att. pres. imptv.
μενεῖ: 3sing. att. fut. ind.
μένει: 3sing. att. pres. ind.
μένειν: att. pres. inf.
μένεις: 2sing. att. pres. ind.
μενεῖτε: 2pl. att. fut. ind.
μένετε: 2pl. att. pres. imptv., 2pl. att. pres. ind.
μενέτω: 3sing. att. pres. imptv.
μένῃ: 3sing. att. pres. cong.
μένητε: 2pl. att. pres. cong.
μένομεν: 1pl. att. pres. ind.
μένον: att. pres. ptc. acc. sing. neut., att. pres. ptc. nom. sing. neut.
μένοντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
μένοντος: att. pres. ptc. gen. sing. masc.
μένουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
μένουσιν: 3pl. att. pres. ind.
μενῶ: 1sing. att. fut. ind.
μένω: 1sing. att. pres. ind.
μένων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

(+ἔχω) dimorare: 1
(+αὐτός) rimanere: 5
(+ἄν) rimanere: 1
(+ἐγώ) fermare: 1
(+σύ) perseverare: 1
abitare: 6
alloggiare: 1
aspettare: 1
attendere: 1
dimorare: 16
durare: 7
egli trattenere: 1
essere: 1
fermare: 2
non tradotto: 3
per rimanere: 1
permanere: 1
perseverare: 2
restare: 3
rimanere: 52
se rimanere: 1
stabilire: 1
stare: 3
sussistere: 1
trattenere: 5
Totale: 118

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω