μάρτυς (martus)

di affinità incerta
TDNT - 4: 474,564
Numero Strong: G3144
sostantivo maschile

1) un testimone
   1a) in senso legale
   1b) un senso storico
      1b1) uno che è uno spettatore di qualcosa, per esempio di una gara
   1c) in senso etico
      1c1) quelli che, seguendo il suo esempio, hanno verificato la forza e la genuinità della loro fede in Cristo subendo una morte violenta

μάρτυρα: acc. sing.
μάρτυρας: acc. pl.
μάρτυρες, μάρτυρές: nom. pl.
μάρτυρός: gen. sing.
μαρτύρων: gen. pl.
μάρτυς: nom. sing.
μάρτυσιν, μάρτυσίν: dat. pl.

(+) testimoniare: 1
(+εἰμί) testimoniare: 1
a testimoniare: 1
di testimoniare: 3
martirizzare: 1
testimoniare: 28
Totale: 35

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω