μύρον (muron)

probabilmente di origine straniera
TDNT - 4: 800,615
Numero Strong: G3464
sostantivo neutro

1) unguento

μύρα: acc. pl.
μύρον: acc. sing., nom. sing.
μύρου: gen. sing.
μύρῳ: dat. sing.

(+) oliare: 3
di oliare profumare: 4
di profumare: 1
oliare: 3
ungere: 1
uno vaso pienezza di oliare profumare: 1
Totale: 13

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω