μανθάνω (manthanô)

prolungamento di un verbo primario, di cui un'altra forma, matheo, è usata come un'alternativa in certi tempi
TDNT - 4: 390,552
Numero Strong: G3129
verbo

1) imparare, essere valutato
   1a) aumentare la propria conoscenza, crescere in conoscenza
   1b) sentire, essere informato
   1c) imparare dall'uso e dalla pratica
      1c1) essere nell'abitudine di, abituato a

ἔμαθεν: 3sing. att. aor. ind.
ἔμαθες: 2sing. att. aor. ind.
ἐμάθετε: 2pl. att. aor. ind.
ἔμαθον: 1sing. att. aor. ind.
μαθεῖν: att. aor. inf.
μάθετε: 2pl. att. aor. imptv.
μάθητε: 2pl. att. aor. cong.
μαθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
μανθανέτω: 3sing. att. pres. imptv.
μανθανέτωσαν: 3pl. att. pres. imptv.
μανθάνοντα: att. pres. ptc. acc. pl. neut.
μανθάνουσιν: 3pl. att. pres. ind.
μανθάνωσιν: 3pl. att. pres. cong.
μεμαθηκώς: att. pf. ptc. nom. sing. masc.

(+σύ) ricevere: 1
fare studiare: 1
imparare: 19
imparare a: 1
imparare esso: 1
sapere: 2
Totale: 25

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω