μαραίνομαι (marainomai)

di affinità incerta
Numero Strong: G3133
verbo

1) estinguere (una fiamma, fuoco, luce, eccetera)
2) rendere arido, fare sciupare, consumare, perire
3) avere una fine misera

μαρανθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.

appassire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω