μαργαρίτης (margaritês)

da margaros (una perla di un'ostrica)
TDNT - 4: 472,564
Numero Strong: G3135
sostantivo maschile

1) una perla
2) un proverbio, cioè una parola di grande valore

μαργαρῖται: nom. pl.
μαργαρίταις: dat. pl.
μαργαρίτας: acc. pl.
μαργαρίτῃ: dat. sing.
μαργαρίτην: acc. sing.
μαργαρίτου: gen. sing.
μαργαριτῶν: gen. pl.

di perla: 4
perla: 5
Totale: 9

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω