μασάομαι (masaomai)

da una parola primaria masso (maneggiare o stringere)
TDNT - 4: 514,570
Numero Strong: G3145
verbo

1) masticare, consumare, mangiare, divorare

ἐμασῶντο: 3pl. med. impf. ind.

mordere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω