μεγαλύνω (megalunô)

da μέγας
TDNT - 4: 543,573
Numero Strong: G3170
verbo

1) rendere grande, ingrandire
   1a) metaforicamente rendere evidente
2) ritenere o dichiarare grande
   2a) stimare molto, celebrare, lodare
3) ottenere gloria e lode

ἐμεγάλυνεν: 3sing. att. aor. ind., 3sing. att. impf. ind.
ἐμεγαλύνετο: 3sing. pass. impf. ind.
μεγαλύνει: 3sing. att. pres. ind.
μεγαλυνθῆναι: pass. aor. inf.
μεγαλυνθήσεται: 3sing. pass. fut. ind.
μεγαλυνόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
μεγαλύνουσιν: 3pl. att. pres. ind.

allungare: 1
esaltare: 2
glorificare: 2
magnificare: 1
tenere in maggiorare considerare: 1
usare grandezza: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω