μεθύω (methuô)

da un'altra forma di μέθη
TDNT - 4: 545,576
Numero Strong: G3184
verbo

1) essere ubriaco
2) metaforicamente di uno che ha sparso sangue o ha assassinato profusamente

ἐμεθύσθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
μεθύει: 3sing. att. pres. ind.
μεθυόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
μεθύουσαν: att. pres. ptc. acc. sing. femm.
μεθύουσιν: 3pl. att. pres. ind.
μεθυσθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
μεθύσκεσθε: 2pl. pass. pres. imptv.

bere abbondare: 1
fare: 1
ubriacare: 6
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω