μερίζω (merizô)

da μέρος
Numero Strong: G3307
verbo

1) dividere
   1a) separare in parti, tagliare in pezzi
      1a1) dividere in gruppi, cioè essere diviso in fazioni
   1b) distribuire
      1b1) una cosa fra persone
      1b2) dare, impartire

ἐμέρισεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐμερίσθη: 3sing. pass. aor. ind.
μεμέρισται: 3sing. pass. pf. ind.
μερίσασθαι: med. aor. inf.
μερισθεῖσα: pass. aor. ptc. nom. sing. femm.
μερισθῇ: 3sing. pass. aor. cong.

assegnare: 2
dare: 1
dividere: 10
segnare: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω