μνημεῖον (mnêmeion)

da μνήμη
TDNT - 4: 680,596
Numero Strong: G3419
sostantivo neutro

1) qualsiasi oggetto visibile per preservare o commemorare qualsiasi persona o cosa
   1a) un commemorativo, monumento, specificamente, un monumento sepolcrale
2) un sepolcro, una tomba

μνημεῖα: acc. pl., nom. pl.
μνημείοις: dat. pl.
μνημεῖον: acc. sing., nom. sing.
μνημείου: gen. sing.
μνημείῳ: dat. sing.
μνημείων: gen. pl.

seppellire: 31
tomba: 5
uno seppellire: 3
uno tomba: 1
Totale: 40

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω