μολύνω (molunô)

probabilmente da μέλας
TDNT - 4: 736,606
Numero Strong: G3435
verbo

1) inquinare, macchiare, contaminare, defilare
   1a) usato nel NT di quelli che non si sono tenuti puri dalla contaminazione del peccato, che si sono sporcati con la fornicazione o l'adulterio

ἐμόλυναν: 3pl. att. aor. ind.
ἐμολύνθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
μολύνεται: 3sing. pass. pres. ind.

contaminare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω