μυκτηρίζω (muktêrizô)

da una parola derivata dalla radice di μυκάομαι (con significato muso, come quello da cui proviene il muggire)
TDNT - 4: 796,614
Numero Strong: G3456
verbo

1) ghignare
2) beffare, deridere

μυκτηρίζεται: 3sing. pass. pres. ind.

beffare di: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω