μυριάς (murias)

da μύριοι
Numero Strong: G3461
sostantivo femminile

1) diecimila
2) una moltitudine innumerevole, un numero illimitato, miriade
+ δύο: duecentomila mille
+ παράσημος: cinquantamila

μυριάδας: acc. pl.
μυριάδες: nom. pl.
μυριάδων: gen. pl.
μυριάσιν: dat. pl.

(+πέντε) cinquantamila: 1
di miriade: 2
milione: 1
mille: 2
miriade: 2
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω