νήφω (nêfô)

di affinità incerta
TDNT - 4: 936,633
Numero Strong: G3525
verbo

1) essere sobrio, essere calmo in spirito
2) essere moderato, spassionato, circospetto

νῆφε: 2sing. att. pres. imptv.
νήφοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
νήφωμεν: 1pl. att. pres. cong.
νήψατε: 2pl. att. aor. imptv.

essere sobrietà: 4
sobrietà: 1
vigilare: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω