ναύκληρος (nauklêros)

da ναῦς e κλῆρος ("impiegato")
Numero Strong: G3490
sostantivo maschile

1) proprietario o padrone di una nave
   1a) uno che noleggia la sua barca, o una porzione di essa, per motivi di trasporto

ναυκλήρῳ: dat. sing.

padroneggiare di nave: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω