νεύω (neuô)

a quanto pare una radice
Numero Strong: G3506
verbo

1) fare un cenno
2) indicare con un cenno (di quello che si vuole che sia fatto)

νεύει: 3sing. att. pres. ind.
νεύσαντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.

fare cenno di: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω