νηστεύω (nêsteuô)

da νῆστις
TDNT - 4: 924,632
Numero Strong: G3522
verbo

1) digiunare: astenersi come una pratica religiosa dal cibo e dalle bibite: o interamente, se il digiuno dura solo un giorno, o dal nutrimento consueto e di prima qualità, se continua per molti giorni

νηστεύειν: att. pres. inf.
νηστεύητε: 2pl. att. pres. cong.
νηστεύομεν: 1pl. att. pres. ind.
νηστεύοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
νηστευόντων: att. pres. ptc. gen. pl. masc.
νηστεύουσιν: 3pl. att. pres. ind.
νηστεῦσαι: att. aor. inf.
νηστεύσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
νηστεύσας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
νηστεύσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
νηστεύω: 1sing. att. pres. ind.
νηστεύων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.

che digiunare: 2
digiunare: 15
dopo digiunare: 1
non tradotto: 1
quando digiunare: 1
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω