νοέω (noeô)

da νοῦς
TDNT - 4: 948,636
Numero Strong: G3539
verbo

1) percepire con la mente, capire, avere comprensione
2) pensare a, fare attenzione, ponderare, considerare

νόει: 2sing. att. pres. imptv.
νοεῖτε: 2pl. att. pres. ind.
νοείτω: 3sing. att. pres. imptv.
νοῆσαι: att. aor. inf.
νοήσωσιν: 3pl. att. aor. cong.
νοοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
νοούμενα: pass. pres. ptc. nom. pl. neut.
νοοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

capire: 5
comprendere: 2
considerare: 1
faccia attentezza: 2
non tradotto: 1
pensare: 1
riflettere: 1
sapere: 1
Totale: 14

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω