οἰκέτης (oiketês)

da οἰκέω
Numero Strong: G3610
sostantivo maschile

1) uno che vive nella stessa casa di un altro, usato per tutti che sono sotto l'autorità dello stesso padrone della casa
   1a) un servitore, servo

οἰκέται: voc. pl.
οἰκέτην: acc. sing.
οἰκέτης: nom. sing.
οἰκετῶν: gen. pl.

(+) domesticare: 1
domesticare: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω