οἰκεῖος (oikeios)

da οἶκος
TDNT - 5: 134,674
Numero Strong: G3609
aggettivo

1) che appartiene a una casa o famiglia, domestico, intimo
   1a) che appartiene alla propria famiglia, imparentato
   1b) che appartiene alla famiglia di Dio
   1c) che appartiene, affezionato a, aderente di una cosa

οἰκεῖοι: nom. pl. masc.
οἰκείους: acc. pl. masc.
οἰκείων: gen. pl. masc.

fratello: 1
membro di famiglia: 1
quello di casa: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω