οἰκοδεσπότης (oikodespotês)

da οἶκος e δεσπότης
TDNT - 2: 49,145
Numero Strong: G3617
sostantivo maschile

1) padrone della casa

οἰκοδεσπότῃ: dat. sing.
οἰκοδεσπότην: acc. sing.
οἰκοδεσπότης: nom. sing.
οἰκοδεσπότου: gen. sing.

(+ἄνθρωπος) uno padroneggiare di casa: 2
padroneggiare: 2
padroneggiare di casa: 7
uno padroneggiare di casa: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω