οὖς (ous)

a quanto pare una parola primaria
TDNT - 5: 543,744
Numero Strong: G3775
sostantivo neutro

1) l'orecchio
2) metaforicamente la facoltà di percepire con la mente, la facoltà di comprensione ed intelligenza

οὖς: acc. sing., nom. sing.
ὠσὶν, ὠσίν: dat. pl.
ὦτα: acc. pl., nom. pl.
ὦτά: acc. pl.

(+) mente: 1
orecchio: 34
udire: 1
Totale: 36

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω