πέμπω (pempô)

a quanto pare una radice
TDNT - 1: 398,67
Numero Strong: G3992
verbo

1) mandare
   1a) chiedere che una cosa sia portata a qualcuno
   1b) mandare (spingere o inserire) una cosa in un'altra

ἐπέμφθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἔπεμψα: 1sing. att. aor. ind.
ἐπέμψαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐπέμψατε: 2pl. att. aor. ind.
ἔπεμψεν: 3sing. att. aor. ind.
πέμπει: 3sing. att. pres. ind.
πέμπειν: att. pres. inf.
πεμπομένοις: pass. pres. ptc. dat. pl. masc.
πέμποντα: att. pres. ptc. acc. sing. masc.
πέμπω: 1sing. att. pres. ind.
πεμφθέντες: pass. aor. ptc. nom. pl. masc.
πέμψαι: att. aor. inf.
πέμψαντα, πέμψαντά: att. aor. ptc. acc. sing. masc.
πέμψαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
πέμψαντί: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
πέμψαντος, πέμψαντός: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
πέμψας: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
πέμψασιν: att. aor. ptc. dat. pl. masc.
πέμψει: 3sing. att. fut. ind.
πέμψῃς: 2sing. att. aor. cong.
πέμψον: 2sing. att. aor. imptv.
πέμψουσιν: 3pl. att. fut. ind.
πέμψω: 1sing. att. aor. cong., 1sing. att. fut. ind.

(+αὐτός) mandare: 1
(+ἐγώ) mandare: 1
(+πρός σύ) mandare: 2
(+πρός σύ) mandare a chiamare: 1
(+σύ) mandare: 1
inviare: 3
mandare: 65
mandare a: 3
mettere mano: 2
Totale: 79

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω