πέραν (peran)

a quanto pare il caso accusativo di una parola obsoleta derivata da peiro ("forare")
Numero Strong: G4008
preposizione

1) oltre, all'altro lato

πέραν: prep.

(+) di là da: 3
a altro riva: 2
altro riva: 10
di là: 2
oltre: 5
su altro riva: 1
Totale: 23

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω