πάσχω (paschô)

a quanto pare una radice
TDNT - 5: 904,798
Numero Strong: G3958
verbo

1) soffrire, sopportare, sentire, avere un'esperienza sensuale, subire
   1a) in senso positivo, stare bene
   1b) in senso negativo, soffrire malinconicamente, essere nei guai
      1b1) di una persona malata
+ : passione

ἔπαθεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐπάθετε: 2pl. att. aor. ind.
ἔπαθον: 1sing. att. aor. ind.
παθεῖν: att. aor. inf.
πάθῃ: 3sing. att. aor. cong.
παθόντας: att. aor. ptc. acc. pl. masc.
παθόντος: att. aor. ptc. gen. sing. masc.
παθοῦσα: att. aor. ptc. nom. sing. femm.
παθὼν: att. aor. ptc. nom. sing. masc.
πάσχει: 3sing. att. pres. ind.
πάσχειν: att. pres. inf.
πάσχετε: 2pl. att. pres. ind.
πασχέτω: 3sing. att. pres. imptv.
πάσχοιτε: 2pl. att. pres. ott.
πάσχομεν: 1pl. att. pres. ind.
πάσχοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
πάσχω: 1sing. att. pres. ind.
πάσχων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
πεπόνθασιν: 3pl. att. pf. ind.
πέπονθεν: 3sing. att. pf. ind.

(+ὁ αὐτός) soffrire: 1
dovere patire: 1
morire: 1
patire: 1
soffrire: 35
sopportare: 1
subire: 1
tribolare: 1
Totale: 42

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω