παρά (para)

una radice
TDNT - 5: 727,771
Numero Strong: G3844
preposizione

1) con accusativo: verso il fianco, al contrario
2) con genitivo: da, dal fianco
3) con dativo: al fianco, accanto, vicino

παρ', παρά, παρὰ: prep.

(+Ἰωάννης) Giovanni: 1
(+αὐτός) avere: 1
(+αὐτός) il: 2
(+αὐτός) loro: 1
(+αὐτός) possedere: 1
(+) a: 9
(+) a preferire di: 1
(+) da: 14
(+) da parte di: 1
(+) il: 1
(+) invece di: 1
(+ἐγώ) mio: 1
(+ἀκούω αὐτός) udire: 1
(+ἀλλήλων) uno da altro: 1
(+ἀνακρίνω οὗ) interrogare: 1
(+πολύς) di più: 1
(+σύ) avere: 1
(+σύ) mandare: 1
(+ἑαυτοῦ φρόνιμος) presumere: 1
(+ἑαυτοῦ) a casa: 1
(+ζητέω αὐτός) chiedere: 1
a: 13
a riva: 1
accanto: 1
con: 5
contrariare: 1
contro: 3
da: 44
da parte di: 4
davanti: 5
davanti a: 5
di: 8
diversità da: 2
fra: 2
fra di: 1
fuori di: 1
in: 3
in casa di: 1
in contrastare con: 1
in riva a: 1
inviare da parte: 1
lunghezza: 10
meno: 1
non tradotto: 4
oltre: 1
oltre a: 1
per: 3
più: 3
più di: 1
piuttosto che: 1
presso: 20
su riva: 1
verso: 1
vicinanza a: 1
Totale: 194

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω