περιστερά (peristera)

di derivazione incerta
TDNT - 6: 63,830
Numero Strong: G4058
sostantivo femminile

1) una colomba

περιστεραί: nom. pl.
περιστερὰν: acc. sing.
περιστεράς, περιστερὰς: acc. pl.
περιστερῶν: gen. pl.

colomba: 6
uno colomba: 4
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω