πλύνω (plunô)

una forma prolungata della parola obsoleta pluo (fluire)
Numero Strong: G4150
verbo

1) lavare: i vestiti
   1a) figurativamente di quelli che per fede prendono i risultati dell'espiazione di Cristo in modo di essere visti da Dio come puri ed innocenti

ἔπλυναν: 3pl. att. aor. ind.
ἔπλυνον: 3pl. att. impf. ind.
πλύνοντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

lavare: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω