πνίγω (pnigô)

una forma di fortificata da πνέω
TDNT - 6: 455,895
Numero Strong: G4155
verbo

1) soffocare, strangolare
   1a) di spine che affollano il seme nel campo ed impediscono la sua crescita
2) torcere il collo, strozzare

ἔπνιγεν: 3sing. att. impf. ind.
ἐπνίγοντο: 3pl. pass. impf. ind.
ἔπνιξαν: 3pl. att. aor. ind.

affogare: 1
soffocare: 1
strangolare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω