πορφύρα (porfura)

di origine latina
Numero Strong: G4209
sostantivo femminile

1) pesce porpora, una specie di pesce del guscio o mitilo
2) il colore della stoffa con tinta porpora, un indumento fatto di stoffa di colore porpora

πορφύραν: acc. sing.
πορφύρας: gen. sing.

di porpora: 2
porpora: 2
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω