πρόκριμα (prokrima)

da una parola composta da προ e κρίνω
TDNT - 3: 953,469
Numero Strong: G4299
sostantivo neutro

1) un'opinione formata prima che i fatti siano conosciuti
2) un pregiudizio

προκρίματος: gen. sing.

pregiudicare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω