προφητεύω (profêteuô)

da προφήτης
TDNT - 6: 781,952
Numero Strong: G4395
verbo

1) profetizzare, essere un profeta, parlare per inspirazione divina, predire, parlare al posto di
   1a) profetizzare, dire non quello che umanamente si pensa ma ciò che Dio vuole
   1b) con l'idea di preannunciare eventi futuri che appartengono soprattutto al regno di Dio
   1c) pronunciare, dichiarare, una cosa che può essere conosciuta solo per rivelazione divina
   1d) scatenarsi sotto un impulso improvviso in discorsi alti o adorazione dei consigli divini
      1d1) in un tale stato, insegnare, confutare, riprovare, ammonire, confortare altri
   1e) agire come un profeta, compiere l'ufficio profetico

ἐπροφήτευον: 3pl. att. impf. ind.
ἐπροφητεύσαμεν: 1pl. att. aor. ind.
ἐπροφήτευσαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐπροφήτευσεν, προεφήτευσεν: 3sing. att. aor. ind.
προφητεύειν: att. pres. inf.
προφητεύητε: 2pl. att. pres. cong.
προφητεύομεν: 1pl. att. pres. ind.
προφητεύουσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
προφητεύουσαι: att. pres. ptc. nom. pl. femm.
προφητεῦσαι: att. aor. inf.
προφητεύσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
προφήτευσον: 2sing. att. aor. imptv.
προφητεύσουσιν: 3pl. att. fut. ind.
προφητεύων: att. pres. ptc. nom. sing. masc.
προφητεύωσιν: 3pl. att. pres. cong.

avere profetizzare: 1
indovinare: 1
profetare: 6
profetizzare: 20
Totale: 28

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω