πυνθάνομαι (punthanomai)

voce media prolungata dalla parola primaria putho (che appare solo come alternativa in certi tempi)
Numero Strong: G4441
verbo

1) richiedere, domandare
2) accertare, richiedendo

ἐπύθετο: 3sing. med. aor. ind.
ἐπυνθάνετο: 3sing. med. impf. ind.
ἐπυνθάνοντο: 3pl. med. impf. ind.
πυθέσθαι: med. aor. inf.
πυθόμενος: med. aor. ptc. nom. sing. masc.
πυνθάνεσθαι: med. pres. inf.
πυνθάνομαι: 1sing. med. pres. ind.

chiedere: 2
domandare: 7
informare: 2
sapere: 1
Totale: 12

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω