θάπτω (thaptô)

una radice
Numero Strong: G2290
verbo

1) seppellire, sotterrare

ἔθαψαν: 3pl. att. aor. ind.
ἐτάφη: 3sing. pass. aor. ind.
θάψαι: att. aor. inf.
θαψάντων: att. aor. ptc. gen. pl. masc.

seppellire: 11
Totale: 11

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω