θανάσιμον (thanasimon)

da θάνατος
Numero Strong: G2286
aggettivo

1) mortale

θανάσιμόν: acc. sing. neut.

veleno: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω