θεῖος (theios)

da θεός
TDNT - 3: 122,322
Numero Strong: G2304
aggettivo

1) un nome generale di dèi o divinità usato dai greci
2) del solo e vero Dio, la Trinità:
   2a) di Cristo
   2b) dello Spirito Santo
   2c) del Padre

θείας: gen. sing. femm.
θεῖον: acc. sing. neut.

divinità: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω